Over ARGUS

Onze buurtpreventievereniging ARGUS is één van de oudste buurtverenigingen van Laren. De vereniging is opgericht op 11 januari 1993 en heeft sindsdien een stabiel aantal leden. Met enige trots kunnen wij melden dat ruim 90% van de huishoudens in onze buurt bij ARGUS is aangesloten.

Het doel van een buurtpreventievereniging is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waarin u woont. Bovendien hebben wij een buurt WhatsApp-groep opgericht om elkaar bij onraad snel te kunnen informeren.

ARGUS heeft contacten met politie en beveiligingsbedrijven waaronder Gooiland Beveiliging, die 24 uur per dag een surveillance uitvoert in de wijk.

Belangrijk preventief middel is de sociale controle in de wijk. Niemand kent zijn buurt beter dan de bewoner zelf. Deze zal dan ook als eerste afwijkend gedrag herkennen, zeker wanneer men weet wie zijn buren zijn.

Daarom organiseert ARGUS de jaarlijkse buurtborrel in de zomer. Een gezellig samenzijn op het groene plein midden in de wijk. Ieder jaar verzamelen zo’n 100 buurtbewoners zich op het gras om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Ook de algemene ledenvergaderingen zijn zeer het vermelden waard; niet in de laatste plaats dankzij de interessante lezingen na het “officiële” gedeelte over diverse – onze buurt betreffende – zaken. Zo zijn er lezingen verzorgd over de Westerheide/PWN, de ontwikkeling van de A1 en de Hilversumse weg, de geschiedenis van de Erfgooiers en de Historische Kring Laren.

Bovendien hebben wij in samenwerking met de gemeente kerstverlichting in één van de bomen op Plein 1919 opgehangen. De ontsteking van de lichtjes wordt ieder jaar in stijl met de buurt gevierd. Op een avond in november worden de lichtjes ontstoken tijdens en gezellige winterborrel bij de boom.

Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen voor nadere informatie via info@arguslaren.nl

Algemeen

BPV ARGUS is de buurtpreventievereniging voor alle straten ten zuiden van de A1 en de Hilversumseweg:

 • Vredelaan (west van de A1)
 • Logosberg
 • Verlengde Engweg
 • Breeweg
 • De Kuil
 • Langsakker
 • Hilversumseweg (alleen de zuidkant van de weg west van de A1)

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Wim Van Slooten
 • Secretaris: Joyce De Veer
 • Penningmeester: Michel Simons
 • Coördinator feestcommissie: Erik Vreeken
 • Technisch specialist: Jean-Michel Poot
Print Friendly, PDF & Email